Bitki Islahının Başlangıcı

Islah kavramı tarım kadar eskidir. Çiftçiler her zaman en iyi bitkileri seçip tohumları aldılar ve dolayısıyla bitkileri çevreye uyumlu hale getirdiler. Çevre gittikçe değiştiği için bu bir evrimleşme süreciydi. Bitki ıslahının bilimsel temelleri 19. yüzyılda Charles Darwin adlı doğa bilimcinin ve Gregor Mendel adlı Augustinusçu bir rahibin keşifleriyle atıldı. Charles Darwin’in ‘doğal seleksiyon teorisi’ evrim sürecini açıkladı ki bu ‘en güçlü olanın yaşamı sürdürme’ ilkesi olarak kabul edildi.

Gregor Mendel, Darwin’in teorisindeki eksik halkayı tamamladı. O, çiçekleri beyaz veya kırmızıya çevirenin sadece doğa veya hava olmadığını, bunu ancak bitkinin kendi içindeki bir şeyin yapabileceğini fark etti. Mendel manastır bahçesinde bezelyeleri inceledi ve sistematik olarak melezleyerek kalıtım mekanizmasını buldu. Bugünün ticari bitki ıslahı, global iletişim ağı gerektiren yüksek teknoloji bilimi haline gelmiş olsa da temel fikir hala aynıdır: melezleme ve seleksiyon.

Yeni Bitki Çeşitleri İçin Global Araştırmalar
Bitki ıslahı teorisi oldukça kolay olsa da uygulama çok yönlü bir iştir. İlk adım, melezleme için doğru çeşitleri bulmaktır. Örneğin amaç sarı domates yetiştirmekse ilk adım sarı özellikleri olan bir bitki aramaktır.

Bitkisel gen kaynaklarını -bitki gelişiminde global olarak yönetilen çalışmalarda, bir veya iki ilginç özelliği ve devamlılığı olan çeşitler kullanarak - değiş tokuş ederek tüm dünyadaki meslektaşlarımızla işbirliği yaparız.
ÜLKE SİTELERİ

ÜLKE SİTELERİ

Ara