Gizlilik Beyannamesi

Bu Beyanname, kayıtlı işyeri merkezi Nunhem, Leudal Belediyesi, Hollanda’da bulunan Nunhems Netherlands BV tarafından tüm kişisel bilgilerin kullanımıyla ilgilidir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi
NUNHEMS, internet sitemizin kullanımından elde edilen özel bilgilerinizin önemli bir konu olduğunun farkındadır. Kişisel verilerinizi sadece siz bize sunduğunuzda, kayıt, formlar doldurma veya e-postalar yoluyla, bir ürün ve hizmet siparişinin bir parçası olarak, sipariş edilen malzemeler hakkındaki sorular ve taleplerle ve bilgileri sunmak için seçmiş olduğunuz benzer durumlarda topluyoruz. Veritabanı ve içerikleri şirketimizde kalır ve bizim adımıza hareket eden ve bize karşı sorumlu olan veri işleyicilerinde veya sunucularda durur. Kişisel verileriniz, sizin onayınızı almağımız ya da kanunen yapmamız gerekmediği sürece, bizim tarafımızdan veya acentelerimiz tarafından hiçbir biçimde üçüncü şahıslarca kullanım için aktarılmayacaktır. Bize açıkladığınız kişisel verilerin kullanımının kontrolü ve sorumluluğunu bizde kalacaktır. Bu verilerden bazıları, Birleşik Devletler gibi, veri koruma kanunları sizin yaşadığınız yargı bölgesininkinden farklı olabilecek diğer yargı bölgelerinde bulunan bilgisayarlarda saklanabilir veya işlenebilir. Bu durumlarda, o ülkedeki veri işleyicinin veriler üzerinde yaşadığınız ülkede geçerli olanlarla denk korumalar sürdürmesini şart koşmak üzere uygun korumaların yürürlükte olmasını sağlayacağız.

Çerez kullanımı
İnternet sitemizde kaldığınız sürece, çerezler aracılığıyla internet sitesini kullanımınız hakkında bilgi topluyoruz. Daha fazla bilgi için, Çerez Beyannamemize bakınız.

Kullanım amacı
Topladığımız veriler, kanunda aksi öngörülmedikçe, yalnızca size istenen ürünleri veya hizmetleri tedarik etmek ya da onay vermiş olduğunuz diğer amaçlar için kullanılacaktır.

Erişim ve düzeltme hakkı
Eski veya yanlış olduğunu düşündüğünüz takdirde, sistemimizde saklanan kişisel verileri gözden geçirme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Sadece aşağıda künye bölümünde verilen adrese bir e-posta gönderiniz ya da aşağıdaki adresten Veri Koruma Yetkilisi’ne ulaşınız.

İptal hakkı
İleride kişisel verilerinizin kullanımına vermiş olduğunuz onayı geri çekmeye her zaman hakkınız vardır. Yine, sadece aşağıda künye bölümünde verilen adrese bir e-posta gönderiniz ya da aşağıdaki adresten Veri Koruma Yetkilisi’ne ulaşınız.

Veri alıkoyma
Kanunda aksi öngörülmedikçe, kişisel verilerinizi yalnızca istemiş olduğunuz ya da onay vermiş olduğunuz bir hizmeti sunmak için ihtiyaç duyduğumuz sürece alıkoyarız (örn. süren bir davayla alakalı olarak).

Güvenlik
NUHMEMS ve BASF, kişisel verilerinizi suiistimal, kaybolma, imha veya yetkisiz kişilerin erişiminden korumak için teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirleri kullanır. NUNHEMS tarafından size sağlanan kişisel veriler, üçüncü şahıslar tarafından olası kötüye kullanımı engellemek amacıyla iletim sırasında şifrelenecektir. Güvenlik prosedürlerimiz yeni teknolojik gelişmelere dayanarak sürekli yenilenmektedir.

Çocuklar
Çocukların mahremiyetini korumanın önemi ışığında, yasal temsilcisinin doğrulanabilir ön onayı olmaksızın 13 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz bir bireyle ilgili bilgileri toplamıyor, işlemiyor e internet sitemizde kullanmıyoruz. Söz konusu yasal temsilci, talep üzerine, çocuk tarafından sunulan bilgileri gözden geçirme ve/veya silinmesini isteme hakkını sahiptir.

İletişim
Herhangi bir sorununuz, sorunuz veya fikriniz olduğu takdirde, lütfen aşağıdaki kişilerden birine ulaşınız.

Nunhems Netherlands BV Veri Koruma Yetkilisi:

Natasja Mertens
P.O. Box 4005
6080 AA Haelen
Hollanda
Tel: +31 (0) 475 599 178
Faks: +31 (0) 475 599 223
E-mail: Data.privacy@vegetableseeds.basf.com

İnternetin devamlı gelişimi, zaman zaman gizlilik beyannamemizde ayarlamalar yapılmasını gerektirmektedir. Gerektiğinde değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

Bu versiyon Şubat 2014 tarihlidir. Tüm hakları saklıdır.
ÜLKE SİTELERİ

ÜLKE SİTELERİ

Ara